پترن
  • دانلود الگو یا Pattern ماهی قرمز

    الگو یا همان Pattern یکی از ویژگی های بسیار کاربردی فوتشاپ جهت طراحی می باشد. با استفاده از این قابلیت می ...

    الگو یا همان Pattern یکی از ویژگی های بسیار کاربردی فوتشاپ جهت طراحی می باشد. با استفاده از این قابلیت می توانید یک شیء را به تعداد دلخواه و اندازه های مختلف تکرار کنید تا هم به کار خود نظم بیشتری ببخ ...

    Read more