دسته‌بندی نشده
  • دانلود تصویر مجسمه فرشته

    تصویر با کیفیت مجسمه فرشته مربوط به دوره گوتیک. خواستگاه هنر گوتیک در فرانسه و در دوره قرون وسطی بوده که ...

    تصویر با کیفیت مجسمه فرشته مربوط به دوره گوتیک. خواستگاه هنر گوتیک در فرانسه و در دوره قرون وسطی بوده که برگرفته از قومی به نام گوتها در شمال اروپا می باشد. این هنر که زمینه هایی چون نقاشی ، مجسمه ساز ...

    Read more