تاریخ عکاسی ( قسمت پنجم )

 


کالوتیپ  ( Calotype ) 

دانشمند آماتور ویلیام هنری فاکس تالبوت (William Henry Fox Talbot) انگلیسی در سال ۱۸۳۴ جهت آزمایش، مشغول ثبت تصاویر خود در کمرا ابسکیورا (اتاق تاریک) بود او تجربیاتی همانند وجوود (قسمت سوم : ماده حساس به نور) داشت اما تالبوت دانشمندی بود که دانش و دلبستگی بسیاری نسبت به زبان داشت و همین باعث پدید آمدن زبان بصری عکاسی شد. ازین رو تاریخ نگاران و متخصصان تالبوت شناس، بر سر اینکه تالبوت هنرمند بوده یا دانشمند ، اختلاف نظر داشتند.

ویلیام هنری فاکس تالبوت (William Henry Fox Talbot)

 

دوربین های اولیه تالبوت به دلیل ثابت قرار گرفتن بر روی میز آن را تله موش می نامیدند. او تا سال ۱۸۳۹ سرگرم تجربیات خود بود غافل از آنکه داگر که اختراعش شبیه او بود را به ثبت رسانده است . بعد از اعلام رسمی داگر و نشر مقاله ای تالبوت بسیار پریشان و آشفته گشت و تصمیم به چاپ کارهایی که تا بحال انجام داده بود گرفت و همزمان مقالاتی تحت عنوان “طراحی نوری”یا “نقاشی با نور” آماده کرد و به اعضای آکادمی و علوم فرانسه و انجمن های علمی لندن ارائه داد. در سال ۱۸۴۰ تالبوت با یک سری از تغییرات ، بهبود تصویر و کاهش زمان نوردهی توانست پیشرفتهایی حاصل کند و در سال ۱۸۴۱ فرآیند کالوتیپ رو به ثبت برساند.

 

دوربین های تالبوت معروف به تله موش با داشتن نگاتیو در پشت آن

 

ظرف مدت سه سال جهان شاهد دو سیستم رقیب در عکاسی بود و فقط یکی میتوانست بماند. کسی نمیتوانست پیش بینی کند که فرآیند کالوتیپ راه واقعی آینده عکاسی خواهد بود و داگروتیپ جایی برای جلو رفتن نداشت و به نهایت پیشرفت خود رسیده بود. ارزشمندترین خصوصیت کالوتیپ داشتن یک تصویر ثبت شده در دوربین بود یعنی امکان چاپ ارزان و تقریبا نامحدودی را به افراد می داد.

فرآیند کالوتیپ:
تالبوت ابتدا صفحه ای مقوایی را با کلراید نقره آغشته می نمود و سپس آن را در اتاق تاریک قرار می داد ، پس از نور دادن به این صفحه ،تصویر منفی یا نگاتیو ، از تصویر واقعی بر روی آن تشکیل می گردید. پس از تشکیل تصویر منفی ،او این صفحه را در برابر صفحه حساس دیگری قرار می داد ، تا تصویر مثبت یا پوزیتیو بر صفحه دوم تشکیل گردد.

 

اولین عکس ثبت شده توسط تالبوت

 

یکی از عکسهای قدیمی ترین کتاب عکس دنیا ،قلم طبیعت، با عنوان “صحنه ای در یک کتابخانه” است که آنچه در آن می بینیم بخشی از یک کتابخانه است ولی قطعا کتابخانه ای نمی بینیم.

 

 

تالبوت که اولین فرآیند عکاسی نگاتیو/پزیتیو (Negative – Positive) را اختراع کرد بلاغت تصویر را میان معنی صریح و معنی ضمنی تصویر قرار داد. معنی صریح آنچه می بینیم دو ردیف کتاب است در حالیکه معنی ضمنی کتابخانه است در شرایطی که قطعا کتابخانه ای نمی بینیم. در اینجا می توان با توجه به اطلاعاتی که تالبوت ارائه داده است کتاب ها در یک کتابخانه نیستند بلکه در قفسه ای موقت در حیاط منزل خویش چیده شدند زیرا مقدار نور موجود در داخل ساختمان کافی نبوده و نیاز به نور درخشان خورشید برای فرآیند شیمیایی ثبت تصویر بوده است. در واقع،سایر عکس های کتاب تالبوت هم در فضای بیرون گرفته شده و تالبوت مفهوم ضمنی آنها را برای ما فراهم نموده است و نشان می دهد معنی هر عکس ، معنی ضمنی آن نیست و هر تصویر همواره در ذات خود معنی های ضمنی چندگانه ای دارد.

 

 

کتاب قلم طبیعت ( The Pencil of Nature ) اثر ویلیام هنری فاکس تالبوت

کتاب قلم طبیعت در شش جلد جداگانه چاپ گردید، این کتاب اولین کتاب جهان با تصاویر عکاسی بود. کتاب شامل ۲۴ کالوتیپ چسبانده شده به همراه مطلبی درمورد چگونگی مراحل کشف، تشریح مزایا و استفاده از آن می باشد که اینک در اثر مرور زمان در حال محو شدن می باشد.

 

نمونه یک عکس از کتاب قلم طبیعت

 

فرآیند کالوتیپ مهم ترین موفقیت خود را در اسکاتلند کسب نمود.

عکسی که با استفاده از فرآیند کالوتیپ گرفته شده، قیمت یک عکس پرتره ارزان تر از یک نقاشی پرتره بود.

 

 

شیمیدان جوان رابرت آدامسون (Robert Adamson) و نقاش اسکاتلندی دیوید اکتاویوس هیل (David Octavius Hill) به اتفاق یکدیگر به کسب مهارتهای جدید در هنر عکاسی رسیدند و برای نخستین بار به عکاسی پرتره در فضای باز Atmospheric Portrait پرداختند. هیل به مدل ها حالت داده و ترکیب بندی را تنظیم نموده و آدامسون اداره تمام جنبه های فنی را بعهده داشت .آنها توان هنری اختراع تالبوت را به نمایش گذاشتند از این رو دیوید و هیل را به عنوان اولین عکاسان هنری شناخته می شوند‌.

 

رابرت آدامسون – Robert Adamson

 

دیوید اکتاویوس هیل – David Octavius Hill

میز چیده شده برای چای ( An elegantly set table ) – ویلیام هنری فاکس تالبوت

 

 

ادامه دارد…

 


 

همچنین ببینید : تاریخ عکاسی ( قسمت چهارم )

 


 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.